top of page

NL |  ALGEMENE VOORWAARDEN    | Privacy

 

Workshops, Trainingen en lezingen

 

Uitkoop workshop

U kunt een uitkoop van een workshop of lezing doen. Samen met u wordt er dan gekeken naar een passende datum.

Het tarief (Zie BTW*) voor een uitkoop verschilt per gekozen workshop. Het bedrag van de workshop dient in een keer te worden voldaan. U betaald voor een uitkoop op locatie kilometer vergoeding en reiskostenvergoeding

 

Workshops of lezing op locatie

Op locatie de workshop of lezing doen? Dat kan.

Hiervoor zijn een vergoeding van 0,31 ct. per km (van en naar de locatie), een reiskosten vergoeding van 25,- euro per uur en eventuele parkeerkosten verschuldigd.

 

Op maat gemaakte offertes

Speciale maatwerk offertes moeten altijd schriftelijk worden bevestigd door de klant. Bedrijven ontvangen altijd een gedetailleerde factuur. Voor bedrijven geldt dat het geoffreerde bedrag binnen 14 dagen na de uitvoering van de opdracht moet worden voldaan. Bij verlate betaling zijn administratiekosten verschuldigd. Per week na uitvoerings datum is dit 2,5% van het totaalbedrag met een minimum van 10 euro.

 

Betaling particulieren

Uw reservering van een workshop of training is definitief na het ontvangen van het cursus bedrag. Bedrag moet uiterlijk 2 weken voor de geplande datum op de rekening staan.

Voor onze  workshops geld een minimum tarief. Het minimum tarief verschilt per gekozen workshop en is gebaseerd op 6 deelnemers.

 

BTW vrij

Trainingen en workshops gegeven op een erkende educatieve instelling voor jongeren onder de 21 jaar zijn BTW-vrij. Ook lezingen in opdracht van publiekrechtelijke organisaties, verenigingen of stichtingen zijn BTW-vrij.

 

Annulering

Annulering door deelnemers kan tot 2 weken van te voren, u betaald dan 10 euro administratiekosten. Bij annulering minder dan 2 weken van te voren bent u het gehele bedrag verschuldigd.

 

Privacy

Met betrekking tot de nieuwe EU-verordening tot de verwerking van persoonsgegevens - de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) - die per 25 mei 2018 van kracht is geworden.

 

Uw naam en e-mailadres zitten in ons bestand en zijn verkregen door opgave via onze website, blog of persoonlijk via inschrijving per mail.

Uw e-mailadres wordt gebruikt om een aantal maal per jaar onze NEUSbrief of uitnodigingen voor geurkunst exposities te versturen.

Bij zakelijke relaties, zoals klanten, kunstenaars, bedrijven en instanties, beschikken wij soms ook over gegevens zoals post-adres en telefoonnummer, voor het onderhouden van zakelijke contacten. Deze informatie word niet gedeeld met derden

 

Auteursrechten

Verkopen en of afstaan aan derden van lesmateriaal is op geen enkele wijze toegestaan. Het auteurs- en eigendomsrecht van het speciaal vervaardigd lesmateriaal blijft ten allen tijde bij Claudia De Vos|Connecting Scents en mag niet anders gebruikt worden door de deelnemer dan voor persoonlijke studie.

Het auteurs-en het eigendomsrecht berust bij Geurambassadeur Claudia De Vos|Connecting Scents.

Copyright is ook van toepassing op alle afbeeldingen en teksten op de website van Claudia De Vos|Connecting Scents.

Kunst kopen

Bij aanschaf van een kunstwerk ontvangt de koper vooraf de bijbehorende verkoopvoorwaarden en na de koop een echtheidscertificaat van het gekochte kunstwerk.

 

Aansprakelijkheid

Geurambassadeur Claudia De Vos|Connecting Scents kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het toepassen van de lesstof door de deelnemer of enig andere derde. Geurambassadeur Claudia De Vos|Connecting Scents acht elke deelnemer zelf verantwoordelijk voor eigen veiligheid en welzijn en aanvaardt dan ook geen aanspraken op vergoeding van schade door of vanwege het volgen van haar trainingen en workshops.

Geurambassadeur Claudia De Vos|Connecting Scents behoudt zich het recht voor om in gevallen van overmacht, zoals ziekte, overlijden, stakingen etc. de aanvangstijd of datum van de workshops of trainingen te wijzigen.

 

Akkoord voorwaarden

Door inschrijving via de mailinglijst wordt de deelnemer en klant verondersteld volledig kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.

 

Company data

Geurambassadeur Claudia De Vos|Connecting Scents 

Centrum voor Geur en Reukbeleving

Minister Hartsenlaan 3 | 1217LR Hilversum |  The Netherlands

 K.v.k.nmr: 32.04.87.43

NB Connecting scents was voorheen Zes Zintuigen (per 2018)

bottom of page